Smartresponse a/s persondatapolitik for rekruttering


I forbindelse med at du sender en jobansøgning til SmartResponse A/S, er det vigtigt at gøre dig bekendt med SmartResponse A/S politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

SmartResponse A/S behandling af personoplysninger og kontaktinformationer
De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Personoplysningerne indsamles og opbevares af:

SmartResponse A/S
Vesterbrogade 149, bygn. 9. 5.
1620 København V
CVR-nr.: 25057325

Vores kontaktperson for spørgsmål om behandling af persondata i forbindelse med HR-aktiviteter er Klavs Pedersen, der kan træffes på +45 4080 7051 eller pr. mail på kp@smartresponse.dk.

SmartResponse A/S behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige aftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler, herunder krav til fortrolighed samt sletning af oplysninger efter rekrutteringsprocessens afslutning.

Indhentning af referencer og baggrundstjek
Da SmartResponse A/S har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i SmartResponse A/S, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Du kan derfor under eller efter første samtale blive bedt om at give samtykke til indhentelse af referencer, som vi kan kontakte, hvis vi vurderer, at du skal videre i processen.

Vi vil i visse situationer – afhængig af stillingens karakter – foretage et baggrundstjek ved at søge oplysninger om dig via offentligt tilgængelige kilder som LinkedIn, Facebook, Google, CVR-registret mv., i det omfang vi vurderer, at oplysningerne har relevans for varetagelsen af dit job. Dette gør vi ud fra en berettiget interesse i at sikre, at vi ansætter den bedste kandidat – både fagligt og personlighedsmæssigt.

Du har ret til ved jobsamtalen – og ellers efter anmodning – at få oplyst, hvilke konkrete oplysninger vi har indsamlet om dig.

Følsomme oplysninger
SmartResponse A/S indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning eller senest ved første samtale opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger. Du har faktisk pligt til at oplyse herom i henhold til helbredsoplysningsloven.

I forbindelse med ansættelse til visse særligt betroede stillinger – f.eks. som regnskabschef - kan det være aktuelt at indhente oplysninger fra tredjepart om dine økonomiske forhold (f.eks. fra et kreditoplysningsbureau). Såfremt dette er relevant for den stilling, du søger, indhenter vi forinden dit samtykke hertil.

Opbevaring af personoplysninger
SmartResponse A/S opbevarer oplysninger om medarbejderne hos eksterne leverandører indenfor EU/EØS. Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. SmartResponse A/S kontrollerer, at de af SmartResponse A/S anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Oplysningerne opbevares og behandles på en måde der sikrer, at kun relevante personer i SmartResponse A/S, herunder den HR-ansvarlige, har adgang til dine oplysninger.

Periode for opbevaring af personoplysninger
SmartResponse A/S opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil SmartResponse A/S har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil SmartResponse A/S har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i SmartResponse A/S, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Har du fået foretaget en personlighedstest i forbindelse med rekrutteringen, vil resultatet af denne blive gemt indtil 6 måneder efter dens foretagelse, med mindre du giver samtykke til en længere opbevaring.

Får du ikke stillingen, men vurderer vi, at der kan blive behov for en person med dine kvalifikationer inden for en overskuelig fremtid, kan vi bede dig om samtykke til at opbevare ansøgningen længere end 6 måneder.

Rettigheder
I forbindelse med SmartResponse A/S behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger SmartResponse A/S behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante – f.eks. hvis du vælger at trække din ansøgning tilbage
  • Ret til at gøre indsigelse mod fortsat behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.